Biaya PPDB MDT-RTQ

 


SKEMA BIAYA PENDIDIKAN
MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH & RUMAH TAHFIDZHUL QURAN
IBNU 'ABBAS 2022-2023

  Komponen Biaya Pendidikan

  Pendaftaran

  SPP/bulan

  Peserta Didik Baru MDT

  Rp. 100.000.

  Rp. 100.000

  Peserta Didik Baru RTQ

  Rp. 100.000.

  Snack Pagi

  Sudah Termasuk SPP
Tembusan:
1. Ketua Yayasan Khairu Qarnil Islam


Mengetahui,
Kepala Koordinator MDT-RTQ

Abu Hanif Ardi Abdul'aazizz, Lc.

SAINS dan ADAB ISLAM

SAINS dan ADAB ISLAM
>>> KLIK GAMBAR>>> Islam tidak anti Sains, Islam satu-satunya agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, Ust. Abu Ihsan Al-Atsary Al-Maidani -Hafidzhahullah- menguraikann dengan lugas mengenai keutamaan Ilmu Pengetahuan dalam Islam dan batasan-batasannya dalam kajian ini.

Al-Quran dan Sains

Al-Quran dan Sains
>>> KLIK GAMBAR >>> Ust. Ali Ahmad -Hafidzhahullah- . SAINS tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran pun tak menafikan Sains. Sains akan selalu relevan dengan Al-Quran. Tidak akan pernah bertentangan kandungan Al-Quran dengan Sains bagi akal yang sehat dan jujur.