SAINS dan ADAB ISLAM

SAINS dan ADAB ISLAM
>>> KLIK GAMBAR>>> Islam tidak anti Sains, Islam satu-satunya agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, Ust. Abu Ihsan Al-Atsary Al-Maidani -Hafidzhahullah- menguraikann dengan lugas mengenai keutamaan Ilmu Pengetahuan dalam Islam dan batasan-batasannya dalam kajian ini.

Al-Quran dan Sains

Al-Quran dan Sains
>>> KLIK GAMBAR >>> Ust. Ali Ahmad -Hafidzhahullah- . SAINS tidak bertentangan dengan Al-Quran, Al-Quran pun tak menafikan Sains. Sains akan selalu relevan dengan Al-Quran. Tidak akan pernah bertentangan kandungan Al-Quran dengan Sains bagi akal yang sehat dan jujur.